Psychoterapia DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)

Psychoterapia DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) kierowana jest do osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Osoby, które wychowywały się w rodzinie, gdzie był problem uzależnienia w dzieciństwie często były świadkami bardzo dramatycznych sytuacji i doświadczały bardzo trudnych dla siebie emocji. Pamięć tych doświadczeń, pamięć dzieciństwa, tego, jak było w domu rodzinnym, może wpływać i wielokrotnie wpływa na całe późniejsze dorosłe życie tych osób. Często zdarza się, że osoby, które wychowywały się w rodzinie, w której nadużywano alkohol, mają problemy w relacjach z ludźmi z otoczenia oraz w układaniu sobie satysfakcjonującego dorosłego życia.

Osoby pochodzące z rodzin, w których nadużywano alkohol często zgłaszają następujące trudności w dorosłym życiu:

  • mają nadmierną potrzebę sprawowania kontroli nad własnym życiem i otoczenie
  • obawiają się nawiązywania bliskich relacji z innymi ludźmi
  • odczuwają lęk przed konfliktem z innymi
  • są niezdolne do spokojnego odprężenia się oraz spontanicznej zabawy
  • bardzo ostro i krytyczne osądzają samego/samą siebie
  • słabo rozpoznają własne uczucia jakie przeżywają lub mylą jedne z innymi
  • są niepewne tego, co jest normalne w życiu a co nie
  • mają poczucie bycia innym/inną od osób z otoczenia
  • czują silny lęk przed odrzuceniem, zranieniem, samotnością

Celem psychoterapii DDA jest zrozumienie własnej historii życia, uszanowanie własnych uczuć i przeżyć związanych z przeszłością. Udział w terapii  ma pomóc radzeniu sobie z przeszłością oraz aktualnymi trudnościami w życiu. Ma pomóc ułożyć na nowo, w bardziej zadowalający sposób, relacje z ludźmi z otoczenia i z samym/ samą sobą.

Nasza oferta:

Psychoterapia indywidualna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Bezpłatne wykłady psychologiczno-seksuologiczne (patrz: AKtualności)

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności oraz RODO są dostępne pod adresem polityka prywatności