Polityka prywatności RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest OŚRODEK PSYCHOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ ROZMOWA IZA TURBACZEWSKA - BRAKONIECKA z siedzibą główną w Poznaniu przy ul. Gajowa 8/5, 60-815 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem: NIP 739 298 01 60.
 2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którym jest: Izabela Turbaczewska - Brakowiecka, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: izabell@wp.pl.
 3. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane są przechowywane za pośrednictwem m.in.: Google AdWords, Analytics.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); prawnie uzasadnionego interesu administratora, m.in.: dochodzenia roszczeń, obsługi zapytań, profilowania i prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); rejestracji i obsługi konta oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. na podstawie zgody podmiotu; realizacji zadań i obowiązków prawnych, które ciążą na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które odpowiadają za tworzenie, serwisowanie i nadzór naszych systemów informatycznych, nasi podwykonawcy (tj. podmioty współpracujące z nami na podstawie umów powierzenia  w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów), podmioty zapewniające bieżącą obsługę doradczą, obsługę logistyczną, pracownicy firmy MailChimp zgodnie z ustalonym zakresem powierzonych im Państwa danych oraz instytucje upoważnione na mocy prawa, które zwrócą się do nas z prośbą o udostępnienie Państwa danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących ich archiwizacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy i zamówienia (w tym transportu towaru). Są Państwo zobowiązani do przekazania tych danych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadań wynikających z umowy. Niepodanie danych uniemożliwi również zawarcie i wykonanie umowy. Dane takie jak: e-mail i telefon są dobrowolne, jednak niepodanie ich może utrudnić lub wydłużyć termin realizacji zadania.
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe będą zabezpieczone poprzez zastosowanie środków zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności oraz RODO są dostępne pod adresem polityka prywatności