Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par to spotkanie, w którym uczestniczą osoby pozostające w związku małżeńskim, czy partnerskim. Bycie w związku pobudza nas do doświadczania różnych uczuć, przemyśleń, wyciągania nowych wniosków. Doświadczamy różnych nadziei i rozczarowań. Budowanie związku i utrzymanie go czasami stanowi wyzwanie, które wiąże się z umiejętnością z jednej strony utrzymania bliskości z drugiej własnej autonomii.
Psychoterapia par daje możliwości spojrzenia na związek, odnalezienia wspólnie tych zasobów w małżonkach, partnerach, które przyczynią się do zwiększania umiejętności utrzymywania pomiędzy nimi równowagi. Pozwala na zrozumienie źródeł obecnych zachowań/trudności każdego z małżonków, partnerów w kontekście historii ich życia i rozwoju osobistego.
To co sprzyja psychoterapii par to gotowość małżonków, partnerów do nowego spojrzenia na ich zawiązek.

Kiedy małżeństwo/para może skorzystać z psychoterapii?

 • gdy przeżywa kryzys (np. oddalenie się od siebie, kłopoty z  porozumiewaniem się, ujawnianiem uczuć, oczekiwań, potrzeb),
 • gdy chce zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek np. zbytniego podporządkowania się partnera własnym rodzicom czy znajomym
 • gdy przeżywa zmiany (np. urodzenie dziecka, dorastanie dzieci, odejście dzieci z domu, podjęcie lub utrata pracy przez jednego partnera),
 • gdy przeżywają niepowodzenia i komplikacje w związku,
 • gdy budują kolejny związek i chcą, by był lepszy niż poprzedni, nie chcą powtórzyć wcześniejszych błędów
 • gdy nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego,
 • gdy znają smak burzliwych kłótni, wzajemnego krzywdzenia się,
 • gdy nie wiedzą jak o swojej decyzji np. rozwodu poinformować najbliższą rodzinę, jak rozmawiać z dziećmi aby ograniczyć ich cierpienia,
 • gdy wiedzą co to niepokój,  samotność i niezrozumienie w związku
 • gdy wspólnie przeżyły traumatyczne sytuacje np. śmierć dziecka, poważne straty materialne, niepłodność
 • gdy zaznały goryczy zdrady, zazdrości, braku zaufania.

W naszym Ośrodku z parami pracują:

Izabela Turbaczewska-Brakoniecka
(izabelll@wp.pl, tel.603-408-842)

Jacek Parol
(jacekparol@gmail.com, tel.601381499 )

Daria Nitschke-Kukla
(darianitschke@gmail.com, tel. 600-073-356)

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności oraz RODO są dostępne pod adresem polityka prywatności