Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, iż problemy psychologiczne mają swoje źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Właśnie dlatego podczas terapii grupowej szczególne znaczenie kładzie się na interakcje z innymi ludźmi, doświadczanie „tu i teraz”, na wyrażanie uczuć,  eksperymentowanie z nowymi zachowaniami, itp. Psychoterapia grupowa jest takim rodzajem doświadczenia, które dostarcza wielu, różnorodnych możliwości terapeutycznych:

  • ludzie w grupie terapeutycznej funkcjonują podobnie, jak w relacjach w swoim realnym życiu. Dzięki grupie mają możliwość rozpoznania źródeł swoich kłopotów.
  • grupa terapeutyczna daje możliwość dokonania wglądu, pogłębienia świadomości, powiększa wiedzę o sobie samym: swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach znajdowania sobie pozycji w grupie, możliwościach ekspresji i komunikowania się z ludźmi.
  • w bezpiecznej sytuacji grupowej uczestnicy mają możliwość eksperymentowania z nowymi, bardziej adaptacyjnymi sposobami bycia, przeżywania, ekspresji i kontaktu.
  • udział w grupie daje możliwość uzyskania informacji zwrotnych od  pozostałych uczestników. Pozwala uzyskać od reszty grupy dużą porcję szczerej i pełnej informacji o tym, jak się jest widzianym, rozumianym i przeżywanym przez innych.
  • spotkania pozwalają wymieniać się doświadczeniami i własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Terapia grupowa daje też możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, zmniejsza to poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia.
  • świadomość swoich zachowań i wzorców funkcjonowania w relacjach z innymi może stanowić podstawę do istotnej zmiany i rozwoju.

Proponujemy następujące formy psychoterapii grupowej:

Grupa psychoterapeutyczna dla dorosłych

Grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików DDA

Grupowa terapia lęku

Grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami jedzenia

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności oraz RODO są dostępne pod adresem polityka prywatności