magdalena_choros

Magdalena Choroś

m.choros@gmail.com
502-174-131

Psycholog kliniczny (numer dyplomu 006/2017.1/101) psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 764). Absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2017r. ukończyła specjalizację w zakresie psychologii klinicznej - zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego w SPP ZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy. W ramach specjalizacji odbywała staże w różnych ośrodkach m.in: w Klinice Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Białymstoku, Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. Posiada dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA. Pracowała w stacjonarnych i ambulatoryjnych ośrodkach leczenia uzależnień. W latach 2012-2016 była kierownikiem Poradni Uzależnień SZPZLO Warszawa-Mokotów.

Pracuje z rodzinami osób uzależnionych, z osobamia z zaburzeniami osobowości, lękowymi, depresyjnymi, z osobami po traumatycznych doświadczeniach

Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych.

Oferta

Psychoterapia indywidualna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Psychoterapia indywidualna w zakresie problemów emocjonalnych

Psychoterapia indywidualna z zakresu trudności w relacjach międzyludzkich

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności oraz RODO są dostępne pod adresem polityka prywatności