katarzyna_jodlowska

Katarzyna Jodłowska

k.jodlowska@wp.pl
505-908-379

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalność psychologia kliniczna (1998). Psychoterapię indywidualną osób dorosłych prowadzi od ponad 14 lat. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Dotychczas szkoliła się u nauczycieli/psychoterapeutów różnych orientacji i szkół terapeutycznych (m.in. w zakresie Teorii Relacji z Obiektem,  Analizy Transakcyjnej, Terapii Gestalt). Jest absolwentką Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (2004), który należy do EAP (European Associaton for Psychotherapy), PTPG (Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt) oraz PFP (Polskiej Federacji Psychoterapii). Ukończyła 1,5 roczny staż Gestalt w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „Aion”, cykl warsztatów konsultacyjno-superwizyjnych w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „Aion” w zakresie Analizy Transakcyjnej oraz w zakresie Teorii Relacji z Obiektem (diagnoza i psychoterapia). Uczestniczyła w 3 letniej grupie terapeutyczno – szkoleniowej w konwencji psychosomatycznej analizy charakteru w Ośrodku „Aion”.

Zajmuje się psychoterapią osób, które doświadczają trudności w różnych obszarach życia (problemy w relacjach z innymi ludźmi, trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, trudności w tworzeniu bliskich i trwałych relacji/związków, problemy emocjonalne, cierpienie, niepokój, lęk, depresja, poczucie braku satysfakcji z życia, konflikty i kryzysy w związku, samotność). Ma także doświadczenie w pracy z osobami, które w przeszłości doświadczały przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Pracuje także z osobami chcącymi poszerzyć świadomość siebie.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Oferta

Psychoterapia indywidualna w zakresie problemów emocjonalnych

Psychoterapia indywidualna z zakresu trudności w relacjach międzyludzkich

Psychoterapia indywidualna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Konsultacje psychologiczne

Interwencje kryzysowe

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności oraz RODO są dostępne pod adresem polityka prywatności