dorota_mroczkowska

Dorota Mroczkowska

drmrocz@amu.edu.pl
509-306-303

Psycholożka, socjolożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendowana przezPolskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej).

Słuchaczka ostatniego roku Psychodynamicznej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (kurs specjalizacyjny w Krakowskim Centrum Psychoterapii)

Wcześniej szkoliła się w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, oraz w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu.

Zajmuje się psychoterapią osób, które doświadczają trudności emocjonalnych w różnych obszarach życia, są w sytuacjach trudnych, konfliktowych i kryzysowych, mają zaburzenia osobowości, cierpią na depresję, nerwice, zaburzenia lękowe. Pracuje z nastolatkami mającymi trudność w funkcjonowaniu psychospołecznym, zgłaszającymi myśli samobójcze, lęki, obniżony nastrój, agresje, trudności w obszarze poczucia własnej wartości.

Pracuje z nastolatkami i dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia odżywiania.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz konsultacje rodzinne.

Autorka i współautorka książek, publikacji, wystąpień i szkoleń poświęconych tematyce zaburzeń odżywiania.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej.

Oferta:

Konsultacje psychologiczne

Psychoterapia indywidualna w zakresie problemów emocjonalnych

Psychoterapia indywidualna z zakresu trudności w relacjach międzyludzkich

Psychoterapia indywidualna z zakresu zaburzeń jedzenia

Interwencje kryzysowe

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia indywidualna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności oraz RODO są dostępne pod adresem polityka prywatności