dorota_mroczkowska

Dorota Mroczkowska

drmrocz@amu.edu.pl
509-306-303

Psycholog, socjolog, doktor nauk humanistycznych, psychoterapeutka. Prowadzi psychoterapię która ma charakter integratywny - korzysta  ze zdobyczy różnych kierunków i szkół: terapii systemowej, humanistycznej i psychodynamicznej. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej w tym ponad 600 godzin superwizji. Ukończyła kurs podstawowy terapii systemowej, indywidualnej i rodzinnej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), cykl warsztatów superwizyjnych przy WTTS, warsztatów konsultacyjno-superwizyjnych w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „Aion” w zakresie Analizy Transakcyjnej oraz teorii relacji z obiektem, oraz cykl szkoleń dotyczący zaburzeń odżywiania przy Polskim Instytucie Ericksonowskim i WTTS. Uczestniczyła w 3- letniej grupie terapeutyczno – szkoleniowej w konwencji psychosomatycznej analizy charakteru w Ośrodku „Aion”. Brała udział w warsztatach pracy z ciałem w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. W latach 2009-2011 słuchaczka Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Od 2017 roku słuchaczka Szkoły Psychoterapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Autorka i współautorka książek oraz  licznych publikacji, wystąpień i wywiadów poświęconych tematyce zaburzeń jedzenia, najważniejsze z nich:
Zaburzenia odżywiania. Poradnik dla rodziców i bliskich, Wydawnictwo Scholar 2007
Bulimia. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, Wydawnictwo Difin 2011
Nie można przestać (nie) jeść, w:  Uzależnienia behawioralne. Rozmowy z ekspertami, (red.) Zdziarski M., Kraków 2013

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej. Członek Komisji Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Polskiej Akademii Nauk (na lata 2008-2014). Pracownik naukowy na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pracuje indywidualnie, grupowo, prowadzi konsultacje rodzinne.

Więcej informacji na http://www.zaburzeniajedzenia.pl/index.php

Oferta:

Grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami jedzenia

Warsztaty dla placówek edukacyjno-wychowawczych pt: Wiedza i profilaktyka na temat zaburzeń jedzenia

Psychoterapia indywidualna z zakresu zaburzeń jedzenia

Psychoterapia indywidualna w zakresie problemów emocjonalnych

Psychoterapia indywidualna z zakresu trudności w relacjach międzyludzkich

Konsultacje dla rodziców i bliskich osób z problemami jedzeniowymi oraz z zaburzeniami jedzenia

Warsztaty i prelekcje dla szkół odnośnie profilaktyki i prewencji zaburzeń jedzenia

Interwencje kryzysowe

Konsultacje psychologiczne

Psychoterapia indywidualna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności oraz RODO są dostępne pod adresem polityka prywatności