dorota_mroczkowska

Dorota Mroczkowska

drmrocz@amu.edu.pl
509-306-303

Psycholog, socjolog, doktor habilitowany nauk społecznych, psychoterapeutka, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Szkoliła się w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, oraz w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu. Obecnie słuchaczka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (KCP) - studium posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zajmuje się psychoterapią osób, które doświadczają trudności emocjonalnych w różnych obszarach życia, są w sytuacjach trudnych, konfliktowych i kryzysowych, cierpią na depresję, nerwice, zaburzenia lękowe.

Pracuje z nastolatkami mającymi trudność w funkcjonowaniu psychospołecznym, zgłaszającymi myśli samobójcze, lęki, obniżony nastrój, agresje, trudności w obszarze poczucia własnej wartości.

Pracuje z nastolatkami i dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia odżywiania oraz z ich rodzinami

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, psychoterapię rodzin oraz terapię grupową.

Autorka i współautorka książek, licznych publikacji oraz wystąpień i wywiadów poświęconych tematyce relacji, problemów rozwojowych i tożsamościowych oraz zaburzeń jedzenia.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej.

Oferta:

Konsultacje psychologiczne

Psychoterapia indywidualna w zakresie problemów emocjonalnych

Psychoterapia indywidualna z zakresu trudności w relacjach międzyludzkich

Psychoterapia indywidualna z zakresu zaburzeń jedzenia

Interwencje kryzysowe

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia indywidualna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności oraz RODO są dostępne pod adresem polityka prywatności