dorota_mroczkowska

Dorota Mroczkowska

drmrocz@amu.edu.pl
509-306-303

Psycholog, socjolog, doktor nauk humanistycznych, psychoterapeutka, pracownik naukowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi psychoterapię, która ma charakter integratywny - korzysta  ze zdobyczy różnych kierunków i szkół: terapii systemowej, humanistycznej i psychodynamicznej. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, w tym ponad 700 godzin superwizji własnej.

Szkoliła się w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, oraz w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu. Odbyła też szkolenia z zakresu analizy transakcyjnej, analizy charakteru w ramach podejść psychodynamicznych, pracy z ciałem oraz terapii ericksonowskiej.

Zajmuje się psychoterapią osób, które doświadczają trudności w różnych obszarach życia, samotnych, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne, nerwice, doświadczają poczucie braku satysfakcji z życia, konflikty i kryzysy. 

Pracuje z nastolatkami mającymi trudność w funkcjonowaniu psychospołecznym, zgłaszającymi myśli samobójcze, lęki, obniżony nastrój, agresje, trudności w obszarze poczucia własnej wartości. . 

Pracuje z nastolatkami i dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia jedzenia oraz z ich rodzinami

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, psychoterapię rodzin oraz terapię grupową.

Autorka i współautorka książek oraz  licznych publikacji, wystąpień i wywiadów poświęconych tematyce relacji, problemów rozwojowych i tożsamościowych oraz zaburzeń jedzenia.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej.

Więcej informacji na temat pracy z zaburzeniami jedzenia na stronie: http://www.zaburzeniajedzenia.pl/index.php

Oferta:

Konsultacje psychologiczne

Psychoterapia indywidualna w zakresie problemów emocjonalnych

Psychoterapia indywidualna z zakresu trudności w relacjach międzyludzkich

Psychoterapia indywidualna z zakresu zaburzeń jedzenia

Interwencje kryzysowe

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia indywidualna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności oraz RODO są dostępne pod adresem polityka prywatności