anna_nowak

Anna Nowak

anowa@wp.pl
694-469-101

Psycholog pracy, terapeuta zajęciowy, trener biznesu, coach i konsultant z ponad 17-letnią praktyką w przygotowywaniu i prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności zarządzania oraz osobistych i zawodowych dla kadry zarządzającej i pracowników. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła kurs I, II i III stopnia w zakresie Analizy Transakcyjnej zakończony międzynarodowym testem 101. Uczestniczka szkoleń i kursów doskonalenia umiejętności trenerskich. Ukończyła trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów MODERATORA, a także Szkołę Coachingu prowadzoną przez firmę Moderator.

Zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem działań wspierających rozwój kompetencji kadry menedżerskiej i pracowników z wykorzystaniem dorobku psychologii. Specjalizuje się w szkoleniach mających na celu doskonalenie kompetencji określanych jako miękkie: komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji, perswazji w pracy, umiejętności pracy w zespole, organizacji pracy, rozwiązywaniu sytuacji trudnych. Posiada bogate doświadczenie w szkoleniach menedżerskich dla kierowników różnego szczebla oraz właścicieli firm. Prowadzi również konsultacje i coaching z kadrą zarządzającą oraz kluczowymi pracownikami, mające na celu usprawnienie procesów zarządzania w firmach. Popularyzuje rzetelną wiedzę psychologiczną użyteczną w biznesie. Podczas rekrutacji, poprzez wykorzystanie licencjonowanych testów psychologicznych, wspiera menedżerów doborze odpowiednich pracowników.

Autorka publikacji z zakresu zarządzania dialogiem społecznym oraz procesem sukcesji i mentoringu.

Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, fundator i członek zarządu Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania.

Oferta

Psychologia pracy i doradztwo zawodowe

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności oraz RODO są dostępne pod adresem polityka prywatności